Huis Regels

Om voor iedereen de gezelligheid te kunnen waarborgen, hebben we een aantal regels. van Chatterspaleis

Opgesteld die voor al onze chatters gelden. Als u één of meerdere van deze regels
Overtreed, kunt u direct door een operator van ons netwerk verwijderd worden.
Flooden, spammen en/of hacken is niet toegestaan
U zult uw mede Chatters niet lastig vallen. Nee is nee!
Discriminatie, racisme of seksuele intimidatie is niet toegestaan!
U mag op deze server adverteren voor uw website en/of dienst. LET OP: De kanaal
Eigenaren bepalen zelf of zij dit wel of niet toestaan! U dient dit voor aanvang
Te hebben gevraagd, anders kan een kanaaleigenaar u een kanaalban geven!
Onze chat dient niet te worden misbruikt voor illegale doelen (sharing/p2p links e.t.c.)
Het is niet toegestaan een ban te omzeilen. Doet u dit toch, dan zullen wij aangifte
Doen van Computervredebreuk ( Artikel 138ab wetboek v. strafrecht )
U heeft respect voor uw mede chatters.
Printscreens maken is alleen toegestaan indien u deze gebruikt bij overtreding van
Onze gedragsregels!
18+ Rooms is niet verboden op onze server. Echter, bepalen kanaaleigenaren zelf
Of ze dit toestaan of niet. Wees er dus zeker van dat de kanaaleigenaar dit toestaat.
Om zo een kanaalban te voorkomen!
Alle aanwijzingen van onze Operators dienen direct te worden opgevolgd!